Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Cảnh sát cơ...
Tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng CSCĐ thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới

Tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng CSCĐ thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh

Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020

Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp tới

Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp tới

Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước tòa nhà Quốc hội

Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước tòa nhà Quốc hội

Đề nghị điều chỉnh 10 dự án của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đề nghị điều chỉnh 10 dự án của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đề nghị điều chỉnh 10 dự án của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Đề nghị điều chỉnh 10 dự án của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được cải tiến, đổi mới

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được cải tiến, đổi mới

UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đợi sửa Luật Đất đai, không ban hành Nghị quyết

Đợi sửa Luật Đất đai, không ban hành Nghị quyết

Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Năm 2020, chưa nghiên cứu sửa Luật Đất đai

Năm 2020, chưa nghiên cứu sửa Luật Đất đai

Khiếu nại, tố cáo phức tạp, đại biểu QH đề nghị sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Khiếu nại, tố cáo phức tạp, đại biểu QH đề nghị sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Hơn 100 con ngựa của kỵ binh Bộ Công an

Hơn 100 con ngựa của kỵ binh Bộ Công an

Chuyện chưa biết về Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Chuyện chưa biết về Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Dù bị ảnh hưởng dịch, nhưng chưa đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Dù bị ảnh hưởng dịch, nhưng chưa đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Thủ tướng: Chúng ta phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế

Thủ tướng: Chúng ta phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế

Chính phủ họp phiên thường kỳ đầu tiên trong năm 2020

Chính phủ họp phiên thường kỳ đầu tiên trong năm 2020

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2020

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2020

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong CAND

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong CAND

Chủ động lực lượng, phương án đấu tranh các chuyên án lớn, nhiệm vụ đột xuất

Chủ động lực lượng, phương án đấu tranh các chuyên án lớn, nhiệm vụ đột xuất

Bộ Công an sẽ có Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh?

Bộ Công an sẽ có Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh?