Cơ cấu ngân sách hợp lý, tạo đà cho tái cơ cấu kinh tế

Cơ cấu ngân sách hợp lý, tạo đà cho tái cơ cấu kinh tế

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính đã triển khai nhiều...
Quốc lực, bàn tay và bó đũa

Quốc lực, bàn tay và bó đũa

Kho bạc Nhà nước nộp vào ngân sách Trung ương 3.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước nộp vào ngân sách Trung ương 3.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

Năm 2020, Kho bạc Nhà nước nộp vào ngân sách Trung ương 3.000 tỷ đồng

Năm 2020, Kho bạc Nhà nước nộp vào ngân sách Trung ương 3.000 tỷ đồng

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG: BẢO ĐẢM CÁC KHOẢN CHI NHẰM PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG: BẢO ĐẢM CÁC KHOẢN CHI NHẰM PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 3,18 triệu tỷ đồng

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 3,18 triệu tỷ đồng

Dự kiến chi ngân sách 5 năm tới là 9,7 triệu tỷ đồng

Dự kiến chi ngân sách 5 năm tới là 9,7 triệu tỷ đồng

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng bền vững

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng bền vững

Thu ngân sách gặp khó vẫn bảo đảm hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách

Thu ngân sách gặp khó vẫn bảo đảm hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách

Công an An Giang quyên góp 1 tỉ đồng ủng hộ miền Trung

Công an An Giang quyên góp 1 tỉ đồng ủng hộ miền Trung

Liên kết giải bài toán đầu ra cho nông sản

Liên kết giải bài toán đầu ra cho nông sản

Nam Định: Nam Trực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Nam Định: Nam Trực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Ngành tài chính: Kiểm soát chặt nợ công và bội chi ngân sách Nhà nước

Ngành tài chính: Kiểm soát chặt nợ công và bội chi ngân sách Nhà nước

Trong khó khăn, càng thấy vai trò quan trọng của ngành Tài chính nước nhà

Trong khó khăn, càng thấy vai trò quan trọng của ngành Tài chính nước nhà

Nghị quyết 07: Dấu ấn trong hoạt động KH&CN

Nghị quyết 07: Dấu ấn trong hoạt động KH&CN

Huyện Vĩnh Tường: Thành công với chủ trương 'Dồn thửa đổi ruộng'

Huyện Vĩnh Tường: Thành công với chủ trương 'Dồn thửa đổi ruộng'

KH&CN: Tạo động lực để phát triển bền vững

KH&CN: Tạo động lực để phát triển bền vững

Nam Định: Huy động sự 'vào cuộc' của hệ thống chính trị để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Nam Định: Huy động sự 'vào cuộc' của hệ thống chính trị để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Kết nối, xây dựng tuyến du lịch chủ điểm Trần Triều

Kết nối, xây dựng tuyến du lịch chủ điểm Trần Triều

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia họp thường kỳ Quý IV năm 2019

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia họp thường kỳ Quý IV năm 2019

Nhớ lại những ngày tham gia chuẩn bị Nghị quyết Trung ương về 'phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới'

Nhớ lại những ngày tham gia chuẩn bị Nghị quyết Trung ương về 'phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới'

Hướng dẫn áp dụng quy định về tội khủng bố và tài trợ khủng bố

Hướng dẫn áp dụng quy định về tội khủng bố và tài trợ khủng bố

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho vay lại nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho vay lại nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chuyển phát nhanh Bưu điện cung cấp dịch vụ phát tại nhà thẻ xe buýt miễn phí

Chuyển phát nhanh Bưu điện cung cấp dịch vụ phát tại nhà thẻ xe buýt miễn phí

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Người dân Hà Nội hào hứng đi làm thẻ xe buýt miễn phí

Người dân Hà Nội hào hứng đi làm thẻ xe buýt miễn phí

Người dân Hà Nội xếp hàng đăng ký thẻ xe buýt miễn phí

Người dân Hà Nội xếp hàng đăng ký thẻ xe buýt miễn phí

Hà Nội: Hàng trăm người cao tuổi xếp hàng làm thẻ xe buýt miễn phí

Hà Nội: Hàng trăm người cao tuổi xếp hàng làm thẻ xe buýt miễn phí

Chùm ảnh: Nhóm đối tượng ưu tiên đồng loạt làm thẻ xe bus miễn phí ở Hà Nội

Chùm ảnh: Nhóm đối tượng ưu tiên đồng loạt làm thẻ xe bus miễn phí ở Hà Nội

Ngân sách bội thu

Ngân sách bội thu

Thái Bình: Mục tiêu tăng gấp 3 lần tổng đàn trâu, bò

Thái Bình: Mục tiêu tăng gấp 3 lần tổng đàn trâu, bò

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với tăng trần nợ công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với tăng trần nợ công

Phiên chất vấn về quản lý tài chính, nợ công thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Phiên chất vấn về quản lý tài chính, nợ công thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với tăng trần nợ công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với tăng trần nợ công