Châu Phi đối mặt với hệ quả trầm trọng của biến đổi khí hậu

Châu Phi đối mặt với hệ quả trầm trọng của biến đổi khí hậu

Số lượng người khuyết tật được thụ hưởng chính sách ngày càng tăng

Số lượng người khuyết tật được thụ hưởng chính sách ngày càng tăng

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp người khuyết tật vào chiến lược phát triển bền vững

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp người khuyết tật vào chiến lược phát triển bền vững

Trao quyền cho người khuyết tật, đảm bảo bình đẳng

Trao quyền cho người khuyết tật, đảm bảo bình đẳng

Cảnh sát bắn đạn thật, 3.000 người Iraq tàn tật sau 2 tháng biểu tình

Cảnh sát bắn đạn thật, 3.000 người Iraq tàn tật sau 2 tháng biểu tình

Tham vấn xây dựng Bộ tiêu chí giao thông đảm bảo điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật

Một người đàn ông tự tuyên bố quốc gia riêng ngoài khơi Australia

Một số hình ảnh đoàn Việt Nam tham gia các cuộc họp của Liên hợp quốc

Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: Những số liệu đáng suy ngẫm

Quốc tế ghi nhận nhiều thành tích của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người