Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018

Bản tin Kiểm sát ngày 30/8

Bản tin Kiểm sát ngày 30/8

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018)