Gần 2.000 học sinh đã được khám sức khỏe sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông

Gần 2.000 học sinh đã được khám sức khỏe sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông

Bắt đầu nạo vét, hút bùn cống rãnh xung quanh công ty Rạng Đông

Bắt đầu nạo vét, hút bùn cống rãnh xung quanh công ty Rạng Đông

Khơi thông hệ thống thoát nước quanh công ty Rạng Đông

Khơi thông hệ thống thoát nước quanh công ty Rạng Đông

Hà Nội: Nạo vét, hút bùn cống rãnh xung quanh Công ty Rạng Đông

Hà Nội: Nạo vét, hút bùn cống rãnh xung quanh Công ty Rạng Đông

Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hỏa hoạn

Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hỏa hoạn

30 công nhân hút bùn xuyên đêm cạnh nhà máy Rạng Đông

30 công nhân hút bùn xuyên đêm cạnh nhà máy Rạng Đông

Xuyên đêm nạo vét cống rãnh nước thải nhiễm thủy ngân quanh Công ty Rạng Đông

Xuyên đêm nạo vét cống rãnh nước thải nhiễm thủy ngân quanh Công ty Rạng Đông

Xuyên đêm hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh Công ty Rạng Đông

Xuyên đêm hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh Công ty Rạng Đông

Xuyên đêm hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh kho Rạng Đông

Xuyên đêm hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh kho Rạng Đông

Nửa đêm hút bùn cạnh Rạng Đông, niêm phong cả xe chờ xử lý

Nửa đêm hút bùn cạnh Rạng Đông, niêm phong cả xe chờ xử lý

Nạo bùn hệ thống thoát nước quanh kho Rạng Đông trong đêm

Nạo bùn hệ thống thoát nước quanh kho Rạng Đông trong đêm

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông

Bắt đầu triển khai nạo bùn hệ thống thoát nước quanh Rạng Đông

Bắt đầu triển khai nạo bùn hệ thống thoát nước quanh Rạng Đông

Vụ Rạng Đông: Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải

Vụ Rạng Đông: Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải

Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông

Hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông

Bùn, nước thải quanh Cty Rạng Đông được đưa đi đâu?

Bùn, nước thải quanh Cty Rạng Đông được đưa đi đâu?

Vì sao cứ mưa là ngập?

Vì sao cứ mưa là ngập?

Hà Nội còn những điểm nào bị ngập nước?

Hà Nội còn những điểm nào bị ngập nước?

Hà Nội: Lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 148,8mm

Hà Nội: Lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 148,8mm

Hà Nội vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng

Hà Nội vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng

Hà Nội có 14 điểm ngập úng nặng, dự báo mưa tới 200mm

Hà Nội có 14 điểm ngập úng nặng, dự báo mưa tới 200mm

Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng phó trước diễn biến bất thường của bão số 3

Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng phó trước diễn biến bất thường của bão số 3

Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm nóng về ngập lụt

Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm nóng về ngập lụt

Không xuất hiện tình trạng ngập úng trong giờ cao điểm sáng 2/8

Không xuất hiện tình trạng ngập úng trong giờ cao điểm sáng 2/8

Công ty thoát nước Hà Nội bố trí toàn bộ nhân lực trước bão số 3

Công ty thoát nước Hà Nội bố trí toàn bộ nhân lực trước bão số 3

Cận cảnh Hồ Tây sau khi xả hơn 1 triệu m3 nước ra sông Tô Lịch

Cận cảnh Hồ Tây sau khi xả hơn 1 triệu m3 nước ra sông Tô Lịch

Việc xả nước hồ Tây đã 'cuốn trôi' kết quả thử nghiệm ở sông Tô Lịch

Việc xả nước hồ Tây đã 'cuốn trôi' kết quả thử nghiệm ở sông Tô Lịch

Hà Nội không xuất hiện điểm ngập úng

Hà Nội không xuất hiện điểm ngập úng