Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Quảng Ninh

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Quảng Ninh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tình trạng xuất nhập cảnh (XNC) trái phép tại các tuyến biên...
Quảng Ninh khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Quảng Ninh khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Không muốn cách ly, người phụ nữ chi gần 18 triệu đồng thuê người dẫn vượt biên

Không muốn cách ly, người phụ nữ chi gần 18 triệu đồng thuê người dẫn vượt biên

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới Quảng Ninh

Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới Quảng Ninh

Không muốn bị cách ly, người phụ nữ thuê người dẫn đường vượt biên trái phép

Không muốn bị cách ly, người phụ nữ thuê người dẫn đường vượt biên trái phép

'Chợ di động' giữa đại ngàn

'Chợ di động' giữa đại ngàn