Thanh Hóa: Trao bằng khen cho đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người

Thanh Hóa: Trao bằng khen cho đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người

Khen thưởng Đại úy CSGT cứu người gặp nạn

Khen thưởng Đại úy CSGT cứu người gặp nạn

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Đại úy CSGT Thanh Hóa được khen thưởng vì hành động đẹp cứu người bị nạn

Đại úy CSGT Thanh Hóa được khen thưởng vì hành động đẹp cứu người bị nạn

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Công an tỉnh Thanh Hóa có thêm 4 phó giám đốc

Công an tỉnh Thanh Hóa có thêm 4 phó giám đốc

Thanh Hóa có 8 phó giám đốc công an tỉnh

Thanh Hóa có 8 phó giám đốc công an tỉnh

Hiệu quả lớn từ khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự ở Thanh Hóa

Hiệu quả lớn từ khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự ở Thanh Hóa