Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân và đô thị Hải Tiến

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân và đô thị Hải Tiến

Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến vào một số phương án quy hoạch trên địa bàn

Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến vào một số phương án quy hoạch trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho ý kiến về phương án quy hoạch Trung tâm hành chính TP Sầm Sơn và Dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho ý kiến về phương án quy hoạch Trung tâm hành chính TP Sầm Sơn và Dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã

Cho ý kiến vào một số phương án quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Cho ý kiến vào một số phương án quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Nippon Koei - Nhật Bản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Nippon Koei - Nhật Bản

Cho ý kiến vào các quy hoạch liên quan đến các khu du lịch, khu đô thị mới và sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh

Cho ý kiến vào các quy hoạch liên quan đến các khu du lịch, khu đô thị mới và sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh