Giải bài toán tìm lại khán giả theo hướng khác

Giải bài toán tìm lại khán giả theo hướng khác

Biểu diễn miễn phí hai vở kịch 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' cho khán giả TP Hồ Chí Minh

Biểu diễn miễn phí hai vở kịch 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' cho khán giả TP Hồ Chí Minh

Hai vở diễn độc đáo 'Kim tử' và 'Ngũ biến' đến với công chúng TP.HCM

Hai vở diễn độc đáo 'Kim tử' và 'Ngũ biến' đến với công chúng TP.HCM

Đoàn kịch xã hội hóa đầu tiên của Hà Nội 'chinh phục' Sài Gòn

Đoàn kịch xã hội hóa đầu tiên của Hà Nội 'chinh phục' Sài Gòn

Câu lạc bộ sân khấu Lệ Ngọc 'du Nam'

Câu lạc bộ sân khấu Lệ Ngọc 'du Nam'

Diễn vở kịch cuối của Tào Ngu và 5 giá hầu đồng tại TP.HCM

Diễn vở kịch cuối của Tào Ngu và 5 giá hầu đồng tại TP.HCM

Sân khấu Lệ Ngọc diễn miễn phí phục vụ khán giả TP.HCM

Sân khấu Lệ Ngọc diễn miễn phí phục vụ khán giả TP.HCM

Sân khấu Lệ Ngọc mang vở 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' vào TPHCM

Sân khấu Lệ Ngọc mang vở 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' vào TPHCM

Xem kịch của Sân khấu Kịch Lệ Ngọc tại TP HCM

Xem kịch của Sân khấu Kịch Lệ Ngọc tại TP HCM

Màn kinh tử chữa đau nửa đầu

Màn kinh tử chữa đau nửa đầu

Có gì trong xưởng ướp xác vừa được phát hiện ở Ai Cập?

Có gì trong xưởng ướp xác vừa được phát hiện ở Ai Cập?

Khán giả Thủ đô đội mưa đi xem kịch Kim Tử

Khán giả Thủ đô đội mưa đi xem kịch Kim Tử