Tăng cường mối quan hệ giữa nhà khoa học và doanh nghiệp

Tăng cường mối quan hệ giữa nhà khoa học và doanh nghiệp

Sản phẩm nghiên cứu khoa học vẫn xa thị trường

Sản phẩm nghiên cứu khoa học vẫn xa thị trường

Một số chương trình phát sóng ngày 23-10

Hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan: Mở ra một chương mới trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo

Hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan: Mở ra một chương mới trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo

Cần tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà khoa học nữ

Cần tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà khoa học nữ

Truyền thông giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh và toàn diện

Truyền thông giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh và toàn diện

Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu Á – Thái Bình dương ra Tuyên bố Hà Nội

Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu Á – Thái Bình dương ra Tuyên bố Hà Nội

Dấu mốc đầu tiên chinh phục tri thức của các nữ kỹ sư khu vực Nam Á

Dấu mốc đầu tiên chinh phục tri thức của các nữ kỹ sư khu vực Nam Á

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Tỷ lệ nhà khoa học nữ Việt Nam ngày càng tăng

Tỷ lệ nhà khoa học nữ Việt Nam ngày càng tăng

Thúc đẩy vai trò của nữ giới trong kỷ nguyên số

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số

Tỷ lệ nhà khoa học nữ ngày càng tăng

Tỷ lệ nhà khoa học nữ ngày càng tăng

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ nguyên số: Nhiều cơ hội và thách thức đối với các nhà khoa học nữ

Kỷ nguyên số: Nhiều cơ hội và thách thức đối với các nhà khoa học nữ

Việt Nam đăng cai Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ INWES - APNN

Việt Nam đăng cai Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ INWES - APNN

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

Tổng kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2018

Tổng kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2018

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC: Dự án Đại học thông minh Shub gọi vốn thành công 300 triệu đồng

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC: Dự án Đại học thông minh Shub gọi vốn thành công 300 triệu đồng

Thủ tục nhận viện trợ từ tổ chức nước ngoài

Thủ tục nhận viện trợ từ tổ chức nước ngoài

Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Khơi dậy tinh thần học tập, sự sáng tạo của giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp

Khơi dậy tinh thần học tập, sự sáng tạo của giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp

Đề xuất cấp biển số màu sắc riêng cho xe kinh doanh vận tải

Đề xuất cấp biển số màu sắc riêng cho xe kinh doanh vận tải

'Cháy mãi những đam mê': Món quà tri ân các nhà khoa học nữ

'Cháy mãi những đam mê': Món quà tri ân các nhà khoa học nữ

Khai mạc triển lãm 'Cháy mãi những đam mê' tôn vinh các nhà khoa học nữ

Khai mạc triển lãm 'Cháy mãi những đam mê' tôn vinh các nhà khoa học nữ

Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Một số chương trình phát sóng ngày 16-10

VOV và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản hợp tác

VOV và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản hợp tác

300 nhà khoa học nữ châu Á - TBD trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam

300 nhà khoa học nữ châu Á - TBD trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam

Các nhà khoa học nữ chung tay 'vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số'

Các nhà khoa học nữ chung tay 'vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số'

Các nhà khoa học nữ châu Á - Thái Bình Dương thảo luận về phát triển bền vững

Các nhà khoa học nữ châu Á - Thái Bình Dương thảo luận về phát triển bền vững

Loạt sự kiện không thể bỏ lỡ tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018

Loạt sự kiện không thể bỏ lỡ tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018