Ứng dụng công nghệ - Hiệu quả thiết thực

Ứng dụng công nghệ - Hiệu quả thiết thực

Được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) giao thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản...
Châu Thành tạo sự đồng thuận của nhân dân đưa Nghị quyết Đại hội các cấp vào cuộc sống

Châu Thành tạo sự đồng thuận của nhân dân đưa Nghị quyết Đại hội các cấp vào cuộc sống

Đà Nẵng 'tiếp vốn' cho loạt start-up

Đà Nẵng 'tiếp vốn' cho loạt start-up

Sáng tác logo Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam

Sáng tác logo Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam

Khoa học, công nghệ giúp dừa Bến Tre nâng tầm thế giới

Khoa học, công nghệ giúp dừa Bến Tre nâng tầm thế giới

Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp vật liệu

Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp vật liệu

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây

Khoa học công nghệ thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Khoa học công nghệ thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Phát triển khoa học và công nghệ phải gắn với các ngành công nghiệp chủ chốt

Phát triển khoa học và công nghệ phải gắn với các ngành công nghiệp chủ chốt

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ

Ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch COVID-19

Ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch COVID-19

Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất vaccine

Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất vaccine

Thái Nguyên ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống dịch COVID-19

Thái Nguyên ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống dịch COVID-19

Nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ liên kết chuỗi tiêu thụ xoài

Nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ liên kết chuỗi tiêu thụ xoài

Bình Dương: Giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

Hà Nội công bố thủ tục hành chính sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội công bố thủ tục hành chính sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Khoa học và công nghệ dầu khí: Đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực

Khoa học và công nghệ dầu khí: Đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 1,34 tỷ USD vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 1,34 tỷ USD vốn FDI

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ lưới điện truyền tải

PVN phát triển KHCN: Biến những điều không thể thành có thể

PVN phát triển KHCN: Biến những điều không thể thành có thể

Tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, giá trị cao

Tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, giá trị cao

Phát triển sản phẩm bảo đảm cho vũ khí chuyên ngành, hiện đại

Phát triển sản phẩm bảo đảm cho vũ khí chuyên ngành, hiện đại

Quảng Nam tụt 7 bậc, xếp thứ 13 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác lộ thiên

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác lộ thiên

Hiệu quả từ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vận hành lưới điện truyền tải

Hiệu quả từ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vận hành lưới điện truyền tải

Khơi thông nguồn lực đưa Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Khơi thông nguồn lực đưa Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo

PVN tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi

PVN tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi

EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

PTC2 áp dụng mạnh khoa học, công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động

PTC2 áp dụng mạnh khoa học, công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động

Trung Quốc xây 12 trường Đại học công nghệ điểm, quyết chạy đua với Mỹ

Trung Quốc xây 12 trường Đại học công nghệ điểm, quyết chạy đua với Mỹ

Bình Dương: Khuyến khích doanh nghiệp lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

Bình Dương: Khuyến khích doanh nghiệp lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Tạo động lực thúc đẩy khoa học công nghệ tiếp tục phát triển

Tạo động lực thúc đẩy khoa học công nghệ tiếp tục phát triển

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Sáng kiến nhỏ - Hiệu quả lớn

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Sáng kiến nhỏ - Hiệu quả lớn

'Xây dựng cơ chế ưu tiên nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa Covid-19'

'Xây dựng cơ chế ưu tiên nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa Covid-19'

'Đội ngũ khoa học công nghệ vừa thiếu, vừa thừa...'

'Đội ngũ khoa học công nghệ vừa thiếu, vừa thừa...'

Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá

Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá

Đại học Quốc gia TPHCM: Tiên phong phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu

Đại học Quốc gia TPHCM: Tiên phong phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu

Kỹ sư của BSR vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác nghiên cứu khoa học

Kỹ sư của BSR vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác nghiên cứu khoa học

Petrovietnam phát triển khoa học công nghệ: Biến những điều không thể thành có thể

Petrovietnam phát triển khoa học công nghệ: Biến những điều không thể thành có thể

Thông minh hóa sản xuất

Thông minh hóa sản xuất

Sản phẩm nhân tạo - Xu hướng tất yếu của nhân loại

Sản phẩm nhân tạo - Xu hướng tất yếu của nhân loại

Giai đoạn 2021 - 2025: Khánh Sơn sẽ chuyển đổi 840ha cây trồng

Giai đoạn 2021 - 2025: Khánh Sơn sẽ chuyển đổi 840ha cây trồng