ACCSQ thống nhất Hiệp định khung sửa đổi ASEAN về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau

ACCSQ thống nhất Hiệp định khung sửa đổi ASEAN về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau

Ngày 23/6/2020 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa các trưởng đoàn của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất...
Trầy trật tận dụng cơ hội từ loạt FTA Việt Nam-ASEAN

Trầy trật tận dụng cơ hội từ loạt FTA Việt Nam-ASEAN

Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen - Bài cuối: Thúc đẩy chia sẻ nguồn gen

Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen - Bài cuối: Thúc đẩy chia sẻ nguồn gen

Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

Thái Lan tăng cường thu hút khách Việt Nam lần đầu tới Xứ chùa Vàng

Thái Lan tăng cường thu hút khách Việt Nam lần đầu tới Xứ chùa Vàng

25 năm thực thi UNCLOS 1982 của Việt Nam - Bài cuối: Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về biển

25 năm thực thi UNCLOS 1982 của Việt Nam - Bài cuối: Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về biển

Hàng không Việt Nam đứng trước cơ hội lớn

'Mở cửa' bầu trời, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch ASEAN

Hàng không Việt đã có thể đón khách Trung Quốc tới nước thứ 3

Ký nhiều văn kiện quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 25

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Hội nghị ATM 25 thông qua nhiều văn kiện quan trọng

ASEAN - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT

Kết nối GTVT vì một ASEAN thông suốt, thịnh vượng

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Tăng kết nối GTVT vì mục tiêu khối ASEAN thông suốt

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải vì thịnh vượng chung ASEAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước ASEAN

Thúc đẩy cộng đồng Kinh tế ASEAN 'không rào cản, không biên giới'

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25

Bảo đảm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên không, trên bộ, trên biển

Việt Nam cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng

Bàn hướng kết nối giao thông bền vững khu vực ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN

Sáng mai, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Hoàn thiện chính sách nội luật hóa cam kết về quá cảnh hải quan ASEAN

ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN: Hướng tới tạo thuận lợi trong luân chuyển hàng hóa

25 năm phê chuẩn UNCLOS: Việt Nam luôn đấu tranh bảo vệ luật pháp quốc tế

Hội nghị quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47

Hội nhập và duy trì ổn định tài chính khu vực ASEAN

Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV