Trung Quốc 'thân cô thế cô' trong thương mại vì NAFTA mới

Trung Quốc 'thân cô thế cô' trong thương mại vì NAFTA mới

Đồng nội tệ của Canada rớt giá vì Mỹ dội nước lạnh vào dàm phán NAFTA

Đồng nội tệ của Canada rớt giá vì Mỹ dội nước lạnh vào dàm phán NAFTA

Giằng co

Tổng thống Trump tuyên bố NAFTA đã được thay thế bằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico

Tổng thống Trump tuyên bố NAFTA đã được thay thế bằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico

Thủ tướng Justin Trudeau quyết không ký một NAFTA bất lợi cho Canada

Thủ tướng Justin Trudeau quyết không ký một NAFTA bất lợi cho Canada

Nguy cơ NAFTA sửa đổi vắng bóng Canada

Nguy cơ NAFTA sửa đổi vắng bóng Canada

Giá vàng hôm nay 30.8: Vàng bị nhấn chìm bởi USD, cơ hội tốt cho nhà đầu tư

Giá vàng hôm nay 30.8: Vàng bị nhấn chìm bởi USD, cơ hội tốt cho nhà đầu tư

Bước tiến mới

Bước tiến mới

Thủ tướng Canada: Cấn có cơ chế giải quyết bất đồng về NAFTA

Thủ tướng Canada: Cấn có cơ chế giải quyết bất đồng về NAFTA