Mỹ: Nhiều hạt ở Georgia 'quên' đếm phiếu bầu, Tổng thống Trump nổi giận

Mỹ: Nhiều hạt ở Georgia 'quên' đếm phiếu bầu, Tổng thống Trump nổi giận

Trong ba ngày qua, 4 hạt ở bang Georgia đã phát hiện tình trạng nhiều lá phiếu bầu tổng thống bị bỏ sót và...