Lồng ghép thi đua với các cuộc vận động, xây dựng chính quy kỹ thuật

Lồng ghép thi đua với các cuộc vận động, xây dựng chính quy kỹ thuật

Làm chủ xe máy đặc chủng siêu trường, siêu trọng

Làm chủ xe máy đặc chủng siêu trường, siêu trọng

Nhân rộng điển hình, mô hình hiệu quả về công tác hậu cần

Nhân rộng điển hình, mô hình hiệu quả về công tác hậu cần

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tế bảo đảm kỹ thuật

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tế bảo đảm kỹ thuật

Nhân rộng sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực, sáng tạo

Nhân rộng sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực, sáng tạo

Nhân rộng sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực, sáng tạo

Nhân rộng sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực, sáng tạo

Nâng cao toàn diện trình độ cán bộ, nhân viên và cơ sở đo lường, chất lượng

Nâng cao toàn diện trình độ cán bộ, nhân viên và cơ sở đo lường, chất lượng

Những sản phẩm mừng Tết Độc lập

Những sản phẩm mừng Tết Độc lập

Hiệu quả từ hội thi ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Hiệu quả từ hội thi ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Sáng tạo làm chủ khí tài, trang bị đo lường hải quân

Sáng tạo làm chủ khí tài, trang bị đo lường hải quân

Tăng cường quản lý, đánh giá khách quan chất lượng sản phẩm quốc phòng

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hoàn thành toàn diện các nội dung công tác hậu cần

Chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin

Hơn 580 cuộc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nghiên cứu làm chủ vũ khí đặc chủng hải quân

Nghiên cứu làm chủ vũ khí đặc chủng hải quân

Thêm động lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quân đội

Thêm động lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quân đội

Khẳng định tay nghề, tạo sự tin cậy vào đội ngũ thợ kỹ thuật xe-máy

Khẳng định tay nghề, tạo sự tin cậy vào đội ngũ thợ kỹ thuật xe-máy

Tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ quân sự

Chủ động phòng ngừa, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn

Chủ động phòng ngừa, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn

Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm

Bài 3: Quản lý toàn diện, bảo đảm an toàn mọi mặt

Bài 1: Sắp xếp đủ, không để cán bộ yếu huấn luyện

Một việc làm nhỏ thôi mà…

Một việc làm nhỏ thôi mà…

Dâng hương, báo công với Bác Hồ

Cục Xe-Máy tri ân nơi vùng quê cách mạng

Cục Xe-Máy tri ân nơi vùng quê cách mạng

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, phát triển khoa học và công nghệ quân sự

Tự chủ nhiều loại vật liệu để sản xuất vũ khí, trang bị

Niềm tin của Bệnh xá trưởng

Niềm tin của Bệnh xá trưởng

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt