Sáng kiến hữu ích từ thực tế

Sáng kiến hữu ích từ thực tế

Tăng cường quản lý, đánh giá khách quan chất lượng sản phẩm quốc phòng

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hoàn thành toàn diện các nội dung công tác hậu cần

Chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin

Hơn 580 cuộc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nghiên cứu làm chủ vũ khí đặc chủng hải quân

Nghiên cứu làm chủ vũ khí đặc chủng hải quân

Thêm động lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quân đội

Thêm động lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quân đội

Khẳng định tay nghề, tạo sự tin cậy vào đội ngũ thợ kỹ thuật xe-máy

Khẳng định tay nghề, tạo sự tin cậy vào đội ngũ thợ kỹ thuật xe-máy

Tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ quân sự

Chủ động phòng ngừa, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn

Chủ động phòng ngừa, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn

Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm

Bài 3: Quản lý toàn diện, bảo đảm an toàn mọi mặt

Bài 3: Quản lý toàn diện, bảo đảm an toàn mọi mặt

Bài 1: Sắp xếp đủ, không để cán bộ yếu huấn luyện

Bài 1: Sắp xếp đủ, không để cán bộ yếu huấn luyện

Một việc làm nhỏ thôi mà…

Một việc làm nhỏ thôi mà…

Dâng hương, báo công với Bác Hồ

Dâng hương, báo công với Bác Hồ

Trang bị cứu thương cải hoán từ xe thiết giáp

Trang bị cứu thương cải hoán từ xe thiết giáp

Cục Xe-Máy tri ân nơi vùng quê cách mạng

Cục Xe-Máy tri ân nơi vùng quê cách mạng

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, phát triển khoa học và công nghệ quân sự

Tự chủ nhiều loại vật liệu để sản xuất vũ khí, trang bị

Niềm tin của Bệnh xá trưởng

Niềm tin của Bệnh xá trưởng

Tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ quân sự

Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về phát triển công nghiệp quốc phòng

Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về phát triển công nghiệp quốc phòng

Phục vụ chu đáo, an toàn mọi mặt

Phục vụ chu đáo, an toàn mọi mặt

Hành trình hàng nghìn hải lý tìm kiếm, cứu nạn

Hành trình hàng nghìn hải lý tìm kiếm, cứu nạn

Thắc mắc về việc không nhận được bưu phẩm

Thắc mắc về việc không nhận được bưu phẩm

'Bài thơ về những viên sỏi'

'Bài thơ về những viên sỏi'

Sâu sát đến chân hàng, góc kho

Sâu sát đến chân hàng, góc kho

Chủ động bảo đảm vũ khí, khí tài trong cuộc chống tiến công đường không chiến lược

Chủ động bảo đảm vũ khí, khí tài trong cuộc chống tiến công đường không chiến lược

Động viên kịp thời, khuyến khích sáng tạo

Động viên kịp thời, khuyến khích sáng tạo

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt

Luôn đi đầu huấn luyện giỏi, phục vụ tốt

Nỗ lực làm chủ toàn diện vũ khí, trang bị kỹ thuật

Nỗ lực làm chủ toàn diện vũ khí, trang bị kỹ thuật

Động lực mới xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương vững mạnh

Động lực mới xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương vững mạnh

Xã Ba Đình không bị ngập là nhờ bộ đội

Xã Ba Đình không bị ngập là nhờ bộ đội

Bộ đội là phải vào nơi nguy hiểm trước

Bộ đội là phải vào nơi nguy hiểm trước

Quản lý, bảo đảm kỹ thuật quân khí theo công nghệ hiện đại

Quản lý, bảo đảm kỹ thuật quân khí theo công nghệ hiện đại

Tạo được chiều sâu và hiệu quả thiết thực

Tạo được chiều sâu và hiệu quả thiết thực

Triển khai quản lý, bảo đảm kỹ thuật quân khí theo công nghệ hiện đại

Triển khai quản lý, bảo đảm kỹ thuật quân khí theo công nghệ hiện đại

THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ SÁNG TẠO

THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ SÁNG TẠO

Tiếp sức những cánh sóng mùa xuân

Tiếp sức những cánh sóng mùa xuân