Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Ngày 23.5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Trước đó, vào sáng 23.5, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Ảnh: Thống Nhất

Ảnh: Thống Nhất

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/chu-tich-nuoc-to-lam-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nha-67-43790.html