Cần Thơ: Hân hoan ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Cần Thơ: Hân hoan ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 29/1, Thành Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tổ chức thành công Ngày...
Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử

94,6% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết

94,6% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết

Đề nghị có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng nhà 'siêu mỏng'

Đề nghị có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng nhà 'siêu mỏng'

Đề nghị tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Đề nghị lập lại trật tự đô thị

Đề nghị lập lại trật tự đô thị

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có phó chủ tịch UBND mới

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có phó chủ tịch UBND mới

Ninh Kiều: Đạt và vượt 16 chỉ tiêu năm 2019

Ninh Kiều: Đạt và vượt 16 chỉ tiêu năm 2019

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Cần Thơ, Thái Nguyên

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Cần Thơ, Thái Nguyên

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch 39 tuổi

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch 39 tuổi

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều bầu các chức danh chủ chốt

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều bầu các chức danh chủ chốt