Điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị...
Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Thi tuyển phương án kiến trúc tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thi tuyển phương án kiến trúc tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/12

Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/12

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đau đầu bài toán chốt phương án vốn

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đau đầu bài toán chốt phương án vốn

Cấp bách chốt phương án vốn mới cho Dự án PPP cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Cấp bách chốt phương án vốn mới cho Dự án PPP cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Ba vấn đề lớn thúc đẩy đầu tư làm đường cao tốc ở vùng khó khăn

Ba vấn đề lớn thúc đẩy đầu tư làm đường cao tốc ở vùng khó khăn

Cao Bằng nêu 3 kinh nghiệm làm đường cao tốc cho tỉnh nghèo

Cao Bằng nêu 3 kinh nghiệm làm đường cao tốc cho tỉnh nghèo

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 21.000 tỷ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 21.000 tỷ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỉ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỉ đồng

Khởi công tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng từ Lạng Sơn lên Cao Bằng

Khởi công tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng từ Lạng Sơn lên Cao Bằng

Động thổ cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn quy mô vốn 20.900 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn quy mô vốn 20.900 tỷ đồng

Ngày 3/10 sẽ động thổ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Ngày 3/10 sẽ động thổ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Xoay phương án đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Xoay phương án đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Chuyển cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án PPP có vốn Nhà nước hỗ trợ

Chuyển cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án PPP có vốn Nhà nước hỗ trợ

Cao Bằng và Cà Mau bàn việc làm đường cao tốc

Cao Bằng và Cà Mau bàn việc làm đường cao tốc

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giảm hơn 26.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giảm hơn 26.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư

Đầu tư gần 21.000 tỷ đồng làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đầu tư gần 21.000 tỷ đồng làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Sắp có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng

Sắp có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng

Phê duyệt 21.000 tỷ làm cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng

Đầu tư gần 21.000 tỷ đồng làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đầu tư gần 21.000 tỷ đồng làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trị giá gần 21.000 tỷ đồng

Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trị giá gần 21.000 tỷ đồng

Ðề xuất cân đối vốn cho dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Thủ tướng giao 3 Bộ xem xét đề xuất cân đối 3.000 tỷ cho dự án cao tốc Chi Lăng-Hữu Nghị

Thủ tướng giao 3 Bộ xem xét đề xuất cân đối 3.000 tỷ cho dự án cao tốc Chi Lăng-Hữu Nghị

Đề xuất cân đối vốn cho Dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Đề xuất cân đối vốn cho Dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Đề xuất đầu tư 20.939 tỷ đồng xây cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đề xuất đầu tư 20.939 tỷ đồng xây cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Gỡ khó, sớm triển khai tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Gỡ khó, sớm triển khai tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tháo gỡ khó khăn vốn cho cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tháo gỡ khó khăn vốn cho cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị

Sớm triển khai dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Sớm triển khai dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là 'quả đấm thép' về hạ tầng cho tỉnh Lạng Sơn

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là 'quả đấm thép' về hạ tầng cho tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn đề xuất phương án đầu tư 7.609 tỷ đồng xây cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Lạng Sơn đề xuất phương án đầu tư 7.609 tỷ đồng xây cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Tập đoàn Đèo Cả: Từ giá BOT kịch trần đến đoạn đường phải cầu cứu

Tập đoàn Đèo Cả: Từ giá BOT kịch trần đến đoạn đường phải cầu cứu

Khát vốn ngân sách Trung ương để triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Khát vốn ngân sách Trung ương để triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Nguy cơ gãy kết nối

Dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Nguy cơ gãy kết nối

Tháo gỡ khó khăn về vốn cho tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Tháo gỡ khó khăn về vốn cho tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại biểu Quốc hội kiến nghị bung ngân sách để cứu cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại biểu Quốc hội kiến nghị bung ngân sách để cứu cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Lạng Sơn thừa nhận không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào năm 2020

Lạng Sơn thừa nhận không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào năm 2020

Lạng Sơn thừa nhận không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào năm 2020

Lạng Sơn thừa nhận không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào năm 2020

Lối thoát nào cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng?

Lối thoát nào cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng?

Khát vốn ngân sách trung ương để triển khai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Khát vốn ngân sách trung ương để triển khai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng