VinFast trở thành 'quán quân' nộp thuế tại Hải Phòng với tổng số thuế 1.209 tỷ đồng

VinFast trở thành 'quán quân' nộp thuế tại Hải Phòng với tổng số thuế 1.209 tỷ đồng

Công ty THANG LONG TRACON nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng

Công ty THANG LONG TRACON nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng

Thu hơn 19 tỷ đồng của 10 doanh nghiệp nợ đọng thuế cao

Thu hơn 19 tỷ đồng của 10 doanh nghiệp nợ đọng thuế cao

Cục thuế Hải Phòng: Thanh tra, kiểm tra gần 1.800 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 323 tỷ đồng

Cục thuế Hải Phòng: Thanh tra, kiểm tra gần 1.800 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 323 tỷ đồng

Hải Phòng: 8 tháng đầu năm, ngành Thuế thu gần 15 nghìn tỷ đồng

Hải Phòng: 8 tháng đầu năm, ngành Thuế thu gần 15 nghìn tỷ đồng

Hải Phòng: HTX xí nghiệp sản xuất giấy Đức Dương nợ thuế hơn 38 tỷ đồng

Thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm

Thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm

Hải Phòng: Công khai 93 DN nợ 21 tỷ đồng tiền thuế

Hải Phòng: Công khai 93 DN nợ 21 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Hải Phòng truy thu trên 186 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

Cục Thuế Hải Phòng truy thu trên 186 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

Thuế Hải Phòng: Đối thoại trực tuyến gỡ khó cho doanh nghiệp

Thuế Hải Phòng: Đối thoại trực tuyến gỡ khó cho doanh nghiệp

Hải Phòng: Thành lập 713 doanh nghiệp mới

Hải Phòng: Thành lập 713 doanh nghiệp mới

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 3/2018

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 3/2018

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Tránh sai chồng sai trong xử lý vướng mắc đất đai tại Hải Phòng

Tránh sai chồng sai trong xử lý vướng mắc đất đai tại Hải Phòng

Nhựa Bình Minh khó thoát án truy thu thuế

Nhựa Bình Minh khó thoát án truy thu thuế