Thu ngân sách 6 tháng ngành Thuế khá cả về tiến độ và tốc độ

Thu ngân sách 6 tháng ngành Thuế khá cả về tiến độ và tốc độ

Chi cục Thuế khu vực vận hành ổn định sau sáp nhập

Chi cục Thuế khu vực vận hành ổn định sau sáp nhập

Quảng Ninh: Các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines nợ thuế gần 90 tỷ đồng

Quảng Ninh: Các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines nợ thuế gần 90 tỷ đồng

Quảng Ninh 'điểm mặt' 208 doanh nghiệp nợ hơn 368 tỷ đồng tiền thuế

Quảng Ninh 'điểm mặt' 208 doanh nghiệp nợ hơn 368 tỷ đồng tiền thuế

Quảng Ninh 'bêu' tên hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Ninh 'bêu' tên hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Ninh công khai trên 200 doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế

Quảng Ninh công khai trên 200 doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế

Sau hợp nhất, các chi cục thuế khu vực đều hoàn thành thu ngân sách

Sau hợp nhất, các chi cục thuế khu vực đều hoàn thành thu ngân sách

Chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật cán bộ, công chức thuế

Chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật cán bộ, công chức thuế

Cục Thuế tỉnh Hải Dương hoàn thành sáp nhập 100% các chi cục thuế

Cục Thuế tỉnh Hải Dương hoàn thành sáp nhập 100% các chi cục thuế

Bộ Tài chính quyết liệt sắp xếp lại bộ máy

Bộ Tài chính quyết liệt sắp xếp lại bộ máy