Tập huấn công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

Tập huấn công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

Công tác kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả về...
Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra thế nào?

Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra thế nào?

Hiệu quả từ việc lồng ghép kiểm sát THAHS và tiếp nhận, phân loại nguồn tin tội phạm

Hiệu quả từ việc lồng ghép kiểm sát THAHS và tiếp nhận, phân loại nguồn tin tội phạm

VKSND huyện Đak Pơ ban hành kiến nghị TAND huyện trong công tác THAHS

VKSND huyện Đak Pơ ban hành kiến nghị TAND huyện trong công tác THAHS

Phối hợp kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Phối hợp kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Tăng cường kiểm sát việc thi hành Luật Thi hành án Hình sự 2019

Tăng cường kiểm sát việc thi hành Luật Thi hành án Hình sự 2019

Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính sẽ được giam giữ riêng

Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính sẽ được giam giữ riêng

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Giao người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cho ai giám sát, giáo dục?

Giao người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cho ai giám sát, giáo dục?

Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc xét chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc xét chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ