VKSND huyện Lập Thạch trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự

VKSND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an huyện Lập Thạch.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Vũ Thị Phương Thanh - Phó Viện trưởng VKSND huyện làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Vũ Thị Phương Thanh công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp. Sau khi nghe đồng chí Hà Thị Thu Bình - Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Lập Thạch báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án hình sự, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan đến công tác này.

 Đồng chí Vũ Thị Phương Thanh, Phó Viện trưởng VKSND huyện công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp.

Đồng chí Vũ Thị Phương Thanh, Phó Viện trưởng VKSND huyện công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp.

Qua kiểm tra, Viện kiểm sát nhận thấy cơ bản Cơ quan THAHS đã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác, gồm: Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công an cấp xã trong công tác thi hành án hình sự chưa được thường xuyên, kịp thời; chưa tích cực đôn đốc, xác minh, áp giải một số trường hợp bị kết án phạt tù đang tại ngoại đi chấp hành án đúng thời hạn theo quy định …

 Đồng chí Hà Thị Thu Bình, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Lập Thạch báo cáo với Đoàn kiểm sát.

Đồng chí Hà Thị Thu Bình, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Lập Thạch báo cáo với Đoàn kiểm sát.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Lập Thạchđã ban hành kết luận, kiến nghị đối với Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những vi phạm nêu trên.

Đồng chí Hà Thị Thu Bình - Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Lập Thạch đã tiếp thu toàn bộ nội dung kiến nghị mà Đoàn kiểm sát nêu ra.

Thúy Nga

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-huyen-lap-thach-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-158533.html