Đại gia Thái thâu tóm toàn bộ dự án hóa dầu trị giá 5,4 tỷ USD

Đại gia Thái thâu tóm toàn bộ dự án hóa dầu trị giá 5,4 tỷ USD

Dòng vốn từ Asean đổ mạnh vào Việt Nam

Dòng vốn từ Asean đổ mạnh vào Việt Nam

'Thâu tóm' nhựa Bình Minh, nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam

'Thâu tóm' nhựa Bình Minh, nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam

Đại gia Thái Lan tuyên bố thâu tóm xong Nhựa Bình Minh

Đại gia Thái Lan tuyên bố thâu tóm xong Nhựa Bình Minh

SCG (Thái Lan) sở hữu gần 1,6 tỉ đô la tài sản ở Việt Nam

SCG (Thái Lan) sở hữu gần 1,6 tỉ đô la tài sản ở Việt Nam

Cẩn trọng trước 'cơn lốc' mang tên nhà đầu tư Thái Lan

Cẩn trọng trước 'cơn lốc' mang tên nhà đầu tư Thái Lan

Cổ phiếu BMP đã mất tới 43% giá trị vì đâu?

Cổ phiếu BMP đã mất tới 43% giá trị vì đâu?