Làng phong Tam Hiệp hồi sinh trong lòng phố

Trải qua hơn 50 năm kể từ ngày những người mắc bệnh phong về làng sinh sống, lớp người tiên phong của làng phải lặng lẽ chịu sự kỳ thị của những người bên ngoài. Nhưng đến nay những thế hệ thứ 2, thứ 3 của làng không còn bị di chứng của căn bệnh này nữa. Họ tự do rời làng học tập, làm việc và kết hôn với những người không mắc bệnh.