Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Coi trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, đến nay các tổ chức đảng, đảng viên...
TX. Tân Châu tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

TX. Tân Châu tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Hơn 137 tỷ đồng đầu tư công phát triển đô thị thị xã Gò Công

Hơn 137 tỷ đồng đầu tư công phát triển đô thị thị xã Gò Công

Hơn 1,6 tỷ đồng đóng góp cho quỹ 'Vì người nghèo'

Hơn 1,6 tỷ đồng đóng góp cho quỹ 'Vì người nghèo'

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Nguyễn Hữu An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã

Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Nguyễn Hữu An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam bổ nhiệm lãnh đạo mới

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam bổ nhiệm lãnh đạo mới

Nghệ An điều động, chỉ định nhiều nhân sự mới

Nghệ An điều động, chỉ định nhiều nhân sự mới

Trao Quyết định điều động, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai

Trao Quyết định điều động, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơn Tây sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sơn Tây sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Đất Quảng đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 8-15% mỗi năm

Đất Quảng đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 8-15% mỗi năm

Ông Vương Trinh Quốc làm Chủ tịch UBND thị xã Sapa

Ông Vương Trinh Quốc làm Chủ tịch UBND thị xã Sapa

Công bố quyết định cán bộ tại Đảng bộ huyện An Phú

Công bố quyết định cán bộ tại Đảng bộ huyện An Phú

TX Kỳ Anh gắn phong trào 'dân vận khéo' với xây dựng NTM, đô thị văn minh

TX Kỳ Anh gắn phong trào 'dân vận khéo' với xây dựng NTM, đô thị văn minh

Thanh tra lại vụ lấy 7,4 ha đất công cấp cho dân

Thanh tra lại vụ lấy 7,4 ha đất công cấp cho dân

Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Chánh Văn phòng UBND thị xã Hoàng Mai được điều động làm Bí thư phường Quỳnh Thiện

Chánh Văn phòng UBND thị xã Hoàng Mai được điều động làm Bí thư phường Quỳnh Thiện

Sở Công Thương Bình Dương có Giám đốc mới

Sở Công Thương Bình Dương có Giám đốc mới

Đảng bộ Khối cơ quan Đảng TX. Phú Mỹ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Đảng bộ Khối cơ quan Đảng TX. Phú Mỹ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

TX Quảng Yên: Đảm bảo chất lượng quy hoạch cán bộ

TX Quảng Yên: Đảm bảo chất lượng quy hoạch cán bộ

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp

Sa Pa – Tinh hoa hội tụ

Sa Pa – Tinh hoa hội tụ

Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh): Kiểm điểm làm rõ, đúng trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất

Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh): Kiểm điểm làm rõ, đúng trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất

Nhân sự mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Bình Thuận, Vĩnh Phúc

Nhân sự mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Bình Thuận, Vĩnh Phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ

Bà Rịa-Vũng Tàu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Bế mạc Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Bế mạc Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ