Phát huy sức mạnh nhân dân

Phát huy sức mạnh nhân dân

Bám sát thực tiễn, 5 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã triển khai công tác dân vận gắn với...
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ra mắt mô hình 'Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm'

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ra mắt mô hình 'Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm'

Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Lạng Giang: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Lạng Giang: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Kiểm tra công tác dân vận, tình hình nhân dân

Kiểm tra công tác dân vận, tình hình nhân dân

HUYỆN PHÚ BÌNH - THÁI NGUYÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN VẬN, NẮM TÌNH HÌNH DÂN PHỤC VỤ BẦU CỬ

HUYỆN PHÚ BÌNH - THÁI NGUYÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN VẬN, NẮM TÌNH HÌNH DÂN PHỤC VỤ BẦU CỬ

Bố Trạch: Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trong các cơ quan Nhà nước

Bố Trạch: Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trong các cơ quan Nhà nước

Tập trung tháo gỡ khó khăn dự án hạ tầng KCN tại Chân Mây – Lăng Cô

Tập trung tháo gỡ khó khăn dự án hạ tầng KCN tại Chân Mây – Lăng Cô

Sôi nổi khởi động Tháng Thanh niên năm 2021

Sôi nổi khởi động Tháng Thanh niên năm 2021

Phú Tân công bố quyết định công tác cán bộ

Phú Tân công bố quyết định công tác cán bộ

HUYỆN LONG ĐIỀN: Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực

Con đường 'Bộ đội Công binh 280'

Con đường 'Bộ đội Công binh 280'

Chợ Mới tuyên dương 188 tập thể, cá nhân xuất sắc và có nhiều đóng góp thực hiện phong trào dân vận khéo

Chợ Mới tuyên dương 188 tập thể, cá nhân xuất sắc và có nhiều đóng góp thực hiện phong trào dân vận khéo

Huyện ủy Hồng Ngự công bố quyết định điều động cán bộ

Huyện ủy Hồng Ngự công bố quyết định điều động cán bộ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình Dân vận khéo

Bước chuyển từ việc hợp nhất mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận ở Kỳ Anh

Bước chuyển từ việc hợp nhất mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận ở Kỳ Anh

Lâm Đồng: Bảo Lâm tổng kết công tác dân vận tập trung

Lâm Đồng: Bảo Lâm tổng kết công tác dân vận tập trung

Nắm bắt tình hình nhân dân về đại hội Đảng các cấp

'Điểm sáng vùng biên'

'Điểm sáng vùng biên'

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quỳ Châu

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quỳ Châu

Hiệu quả từ mô hình 'Đi tận ngõ, rõ từng nhà'

Hiệu quả từ mô hình 'Đi tận ngõ, rõ từng nhà'

Bình Liêu: Lan tỏa phong trào thi đua 'dân vận khéo'

Bình Liêu: Lan tỏa phong trào thi đua 'dân vận khéo'

Hiệu quả diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

Hiệu quả diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước tích cực tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước tích cực tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

Công an Bình Liêu thi đua dân vận khéo

Công an Bình Liêu thi đua dân vận khéo

Huyện Như Xuân tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Huyện Như Xuân tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Huyện Vĩnh Lộc: Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Huyện Vĩnh Lộc: Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Kỷ luật Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Kỷ luật Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Một Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ở Bạc Liêu bị cách chức

Một Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ở Bạc Liêu bị cách chức

Cách chức Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Lợi

Tin vắn

Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở

Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở

Hà Tĩnh: Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Hà Tĩnh: Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Diễn Châu trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Diễn Châu trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ