Sơn La: Xã Huy Bắc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Sơn La: Xã Huy Bắc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Huy Bắc, huyện Phù Yên (Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 diễn ra...
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Sơn La có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Sơn La có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Chuẩn y, phê chuẩn và bổ nhiệm nhân sự mới ở nhiều cơ quan

Chuẩn y, phê chuẩn và bổ nhiệm nhân sự mới ở nhiều cơ quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Phó Bí thư tỉnh Sơn La

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Sơn La

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Tân Chủ tịch Sơn La Hoàng Quốc Khánh từng kinh qua những chức vụ nào?

Sơn La có chủ tịch tỉnh mới

Sơn La có chủ tịch tỉnh mới

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch tỉnh

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Tân Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh là ai?

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu là Chủ tịch tỉnh Sơn La

Sơn La có Chủ tịch tỉnh mới

Chân dung tân Chủ tịch tỉnh Sơn La mới bổ nhiệm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Chủ tịch Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La