TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập

TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập

Tìm giải pháp chống ngập

Tìm giải pháp chống ngập

TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào các dự án chống ngập và xử lý nước thải

TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào các dự án chống ngập và xử lý nước thải

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

TP.HCM mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập

TP.HCM mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế