TP.HCM: Cần 46.000 tỷ đồng để xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải đô thị

TP.HCM: Cần 46.000 tỷ đồng để xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải đô thị

TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập

TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập

Tìm giải pháp chống ngập

Tìm giải pháp chống ngập

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

TP.HCM: Cần 96.000 tỷ đồng đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM: Cần 96.000 tỷ đồng đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập

TP.HCM mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế