Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Mời gọi nhà đầu tư góp sức chống ngập

Mời gọi nhà đầu tư góp sức chống ngập

TP.HCM: Cần 96.000 tỷ đồng đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM: Cần 96.000 tỷ đồng đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư vốn vào 17 dự án chống ngập

TP Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư vốn vào 17 dự án chống ngập

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

TPHCM mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập, xử lý nước thải

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế