TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào các dự án chống ngập và xử lý nước thải

TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào các dự án chống ngập và xử lý nước thải

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Cần hơn 70.000 tỉ đồng để chống ngập TP.HCM

Mời gọi nhà đầu tư góp sức chống ngập

Mời gọi nhà đầu tư góp sức chống ngập

TP.Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP.Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải

TP Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư vốn vào 17 dự án chống ngập

TP Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư vốn vào 17 dự án chống ngập

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hai dự án trọng điểm về môi trường

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế

Dự án chống ngập phải minh bạch và giải pháp có tính thực tế