Hình ảnh đại biểu đến dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Hình ảnh đại biểu đến dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Ngày 28/1/2021 là ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Theo chương trình, buổi sáng, đại...
Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội

Gia Lai: Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội

Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững

Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững

Hai nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Gia Lai từng bị kỷ luật được bổ nhiệm về đâu?

Hai nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Gia Lai từng bị kỷ luật được bổ nhiệm về đâu?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai từng bị kỷ luật được điều động làm Phó GĐ Sở

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai từng bị kỷ luật được điều động làm Phó GĐ Sở

Nguyên 2 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bị giáng chức

Nguyên 2 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bị giáng chức

Không tái cử khóa mới, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Gia Lai sẽ làm gì?

Không tái cử khóa mới, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Gia Lai sẽ làm gì?

10 Bí thư Tỉnh ủy tái cử; hơn 1 tháng không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

10 Bí thư Tỉnh ủy tái cử; hơn 1 tháng không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Chân dung 3 Bí thư Tỉnh ủy mới được bầu trong tuần

Chân dung 3 Bí thư Tỉnh ủy mới được bầu trong tuần

Trượt cấp ủy vì từng bị kỷ luật: Đừng 'đẩy' cán bộ vào tình cảnh đó!

Trượt cấp ủy vì từng bị kỷ luật: Đừng 'đẩy' cán bộ vào tình cảnh đó!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Gia Lai chi hơn 1,2 tỉ đồng mua cặp da, vòng tay thông minh… phục vụ đại hội Đảng

Gia Lai chi hơn 1,2 tỉ đồng mua cặp da, vòng tay thông minh… phục vụ đại hội Đảng

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa mới

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa mới

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí nữ duy nhất được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới là ai?

Đồng chí nữ duy nhất được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới là ai?

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy người Ba Na Hồ Văn Niên

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy người Ba Na Hồ Văn Niên

Hai ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai không trúng cử nhiệm kỳ mới

Hai ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai không trúng cử nhiệm kỳ mới

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Gia Lai phấn đấu trở thành vùng động lực của Tây Nguyên

Gia Lai phấn đấu trở thành vùng động lực của Tây Nguyên

Hai ủy viên Ban Thường vụ không trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Hai ủy viên Ban Thường vụ không trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Gia Lai bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Gia Lai bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Hồ Văn Niên được giới thiệu tái cử Bí thư tỉnh Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên được giới thiệu tái cử Bí thư tỉnh Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên được giới thiệu ứng cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên được giới thiệu ứng cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

Hai ủy viên thường vụ Đảng bộ tỉnh Gia Lai không trúng cử BCH khóa mới

Hai ủy viên thường vụ Đảng bộ tỉnh Gia Lai không trúng cử BCH khóa mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 có 8 ủy viên nữ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 có 8 ủy viên nữ

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai