Vụ bị ngộ độc nghi do uống nước từ lá cây lạ, người chồng đã tử vong

Vụ bị ngộ độc nghi do uống nước từ lá cây lạ, người chồng đã tử vong

Hà Tĩnh: Nghi uống lá cây lạ để hạ huyết áp vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Nghi uống lá cây lạ để hạ huyết áp vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây

Uống nước nấu từ cây thuốc lạ, vợ chết, chồng nguy kịch

Uống nước nấu từ cây thuốc lạ, vợ chết, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng thương vong sau khi uống nước lá cây trong vườn

Hai vợ chồng thương vong sau khi uống nước lá cây trong vườn

Uống thuốc lá trong vườn, vợ chết chồng nguy kịch

Uống thuốc lá trong vườn, vợ chết chồng nguy kịch

Vợ tử vong, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ lá cây trồng trong vườn nhà

Vợ tử vong, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ lá cây trồng trong vườn nhà

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi ngộ độc do uống nước lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi ngộ độc do uống nước lá cây lạ

Hà Tĩnh: Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ tử vong, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Vợ tử vong, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong còn chồng nguy kịch

Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong còn chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch vì chữa bệnh bằng lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch vì chữa bệnh bằng lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ cây lạ