Sư đoàn 325 tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024

Ngay sau khi tổ chức tiếp nhận hơn 2600 tân binh từ các địa phương, sáng 1/3, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/su-doan-325-to-chuc-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-112579.htm