Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Thực hiện: ÁI KIỀU - HOÀI THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202405/video-phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-9953d80/