Olympic Paris 2024 sẵn sàng cho lễ thắp đuốc

Ngày 15/4, trong buổi tổng duyệt ở Olympia cổ đại (Hy Lạp), ngọn đuốc của Olympic Paris 2024 đã được thắp lên bằng các tia nắng Mặt Trời. Buổi lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 16/4 theo giờ địa phương, đánh dấu giai đoạn cuối cùng hướng đến Thế vận hội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/olympic-paris-2024-san-sang-cho-le-thap-duoc-117528.htm