OECD: Con người cần duy trì năng lực để làm chủ AI

Con người không cần phải lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI), chừng nào còn duy trì được năng lực của mình. Đây là khẳng định do giới chức Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra mới đây, trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng và làm dấy lên nhiều quan ngại về khả năng công nghệ này thay thế con người trong một số lĩnh vực.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/oecd-con-nguoi-can-duy-tri-nang-luc-de-lam-chu-ai-111746.htm