Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Hôm nay có điểm chuẩn lớp 10 tất cả các trường công lập Hà Nội

Hôm nay có điểm chuẩn lớp 10 tất cả các trường công lập Hà Nội

Hôm nay Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10

Hôm nay Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có thể giảm nhẹ

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có thể giảm nhẹ

Hà Nội chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Hà Nội chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019

207 học sinh bị điểm 0 trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

207 học sinh bị điểm 0 trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội giảm nhẹ

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội giảm nhẹ

Điểm thi lớp 10 Hà Nội: Hơn 80% thí sinh trên trung bình môn toán, văn

Điểm thi lớp 10 Hà Nội: Hơn 80% thí sinh trên trung bình môn toán, văn

Chiều nay Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

Chiều nay Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

Hà Nội: Hàng loạt điều chỉnh hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi vào 10

Hà Nội: Hàng loạt điều chỉnh hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi vào 10

Chiều nay, 14-6, phụ huynh học sinh Hà Nội có thể tra cứu điểm thi lớp 10 trên Báo An ninh Thủ đô

Chiều nay, 14-6, phụ huynh học sinh Hà Nội có thể tra cứu điểm thi lớp 10 trên Báo An ninh Thủ đô

Hôm nay 14/6, Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Hôm nay 14/6, Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 vào hôm nay (14/6)

Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 vào hôm nay (14/6)

Điểm thi lớp 10 Hà Nội sẽ công bố chiều nay 14.6.2019

Điểm thi lớp 10 Hà Nội sẽ công bố chiều nay 14.6.2019

Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Dự kiến chiều nay 14-6, Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

Dự kiến chiều nay 14-6, Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

Ngày mai (14/6) công bố điểm thi vào lớp 10

Ngày mai (14/6) công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội: Công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến

Hà Nội: Công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến

Đã có tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2019

Đã có tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2019

Loạn các cuộc thi học đường: Bài 2: Ai cấp phép?

Loạn các cuộc thi học đường: Bài 2: Ai cấp phép?

Hà Nội công bố điểm thi và phổ điểm lớp 10 vào ngày 14/6

Hà Nội công bố điểm thi và phổ điểm lớp 10 vào ngày 14/6

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn một tuần

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn một tuần

Điểm thi lớp 10 TP.HCM sẽ được công bố chiều nay 12.6.2019

Điểm thi lớp 10 TP.HCM sẽ được công bố chiều nay 12.6.2019

Ngày 14.6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Ngày 14.6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn 1 tuần

Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn 1 tuần

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở Hà Nội sẽ được công bố sớm hơn dự kiến

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở Hà Nội sẽ được công bố sớm hơn dự kiến

Ngày 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 cho thí sinh

Ngày 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 cho thí sinh

Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 ngày 14/6

Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 ngày 14/6

Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 sớm hơn một tuần

Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 sớm hơn một tuần

Ngày 14.6 Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10

Ngày 14.6 Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội: Công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến

Hà Nội: Công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 sớm 1 tuần, 14/6 sẽ có điểm

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 sớm 1 tuần, 14/6 sẽ có điểm

Chiều ngày 14/6 Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT

Chiều ngày 14/6 Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT

Khi nào Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10?

Khi nào Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10?

Ngày 20/6, Hà Nội sẽ công bố phổ điểm thi vào 10

Ngày 20/6, Hà Nội sẽ công bố phổ điểm thi vào 10

Đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tất cả các mã đề chính thức Sở GD&ĐT Hà Nội

Đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tất cả các mã đề chính thức Sở GD&ĐT Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội sẽ giảm

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội sẽ giảm

Hà Nội: Hôm nay (6/6), bắt đầu chấm thi vào lớp 10 THPT 2019

Hà Nội: Hôm nay (6/6), bắt đầu chấm thi vào lớp 10 THPT 2019

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội sẽ thấp hơn

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội sẽ thấp hơn

Hà Nội: Gần 500 thí sinh bỏ thi vào lớp 10 công lập

Hà Nội: Gần 500 thí sinh bỏ thi vào lớp 10 công lập

Tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội: 0,2% thí sinh không đến làm thủ tục dự thi

Tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội: 0,2% thí sinh không đến làm thủ tục dự thi

Kiểm soát thiết bị công nghệ cá nhân, không để 'lọt, lộ' đề thi

Kiểm soát thiết bị công nghệ cá nhân, không để 'lọt, lộ' đề thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Đến muộn 15 phút thí sinh sẽ không được dự thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Đến muộn 15 phút thí sinh sẽ không được dự thi

Các mức xử lý thí sinh vi phạm trong kỳ thi vào lớp 10 cụ thể ra sao?

Các mức xử lý thí sinh vi phạm trong kỳ thi vào lớp 10 cụ thể ra sao?

Tránh 'lọt đề thi' như năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay làm gì?

Tránh 'lọt đề thi' như năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay làm gì?

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Lắp camera giám sát tất cả các phòng bảo quản bài thi và chấm thi

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Lắp camera giám sát tất cả các phòng bảo quản bài thi và chấm thi

Những thay đổi quan trọng lần đầu áp dụng tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Những thay đổi quan trọng lần đầu áp dụng tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Tăng giám sát, rõ nhiệm vụ

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Tăng giám sát, rõ nhiệm vụ

Lần đầu tiên Hà Nội lắp camera các phòng bảo quản bài thi tuyển sinh vào lớp 10

Lần đầu tiên Hà Nội lắp camera các phòng bảo quản bài thi tuyển sinh vào lớp 10

1.000 vận động viên tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số

1.000 vận động viên tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số

Bài cuối: Tăng đầu tư, ưu tiên vùng khó

Bài cuối: Tăng đầu tư, ưu tiên vùng khó

Đổi mới chất lượng trường học trong thời 4.0

Đổi mới chất lượng trường học trong thời 4.0

Đổi mới để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới để bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới để bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0

Mở rộng các trường học chất lượng cao chỉ riêng Hà Nội mới có

Mở rộng các trường học chất lượng cao chỉ riêng Hà Nội mới có

Sẵn sàng cho một kỳ thi minh bạch

Sẵn sàng cho một kỳ thi minh bạch

Dự án cải tạo đường ĐT 493B khởi công từ cuối năm 2014 vẫn chưa hoàn thành

Dự án cải tạo đường ĐT 493B khởi công từ cuối năm 2014 vẫn chưa hoàn thành

Hà Nội tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi: Đổi mới, thực chất, không gây áp lực

Hà Nội tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi: Đổi mới, thực chất, không gây áp lực

Kỳ lạ cô gái 7 năm chỉ uống nước đá thay cơm, uống sữa là bụng phình ngay

Kỳ lạ cô gái 7 năm chỉ uống nước đá thay cơm, uống sữa là bụng phình ngay

Người đàn ông câm điếc và con đường tìm đến hạnh phúc

Người đàn ông câm điếc và con đường tìm đến hạnh phúc

HOMC 2019: Thắp sáng niềm đam mê khoa học cho các tài năng trẻ

HOMC 2019: Thắp sáng niềm đam mê khoa học cho các tài năng trẻ

Bế mạc kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng: Nhiều học sinh đạt thành tích cao

Bế mạc kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng: Nhiều học sinh đạt thành tích cao

Atlantic Five-Star English sẽ trao học bổng cho các thí sinh xuất sắc nhất HOMC 2019

Atlantic Five-Star English sẽ trao học bổng cho các thí sinh xuất sắc nhất HOMC 2019

Nhiều cơ hội cho tài năng toán học trẻ Việt Nam tại HOMC 2019

Nhiều cơ hội cho tài năng toán học trẻ Việt Nam tại HOMC 2019

Hà Nội giành giải Nhất phần đồng đội kỳ thi HOMC 2019

Hà Nội giành giải Nhất phần đồng đội kỳ thi HOMC 2019

Trao giải kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng 2019 - bảng B

Trao giải kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng 2019 - bảng B

Đắk Nông sẽ có nhiều đường hoa

Đắk Nông sẽ có nhiều đường hoa

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng: Sân chơi của các tài năng

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng: Sân chơi của các tài năng

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 16: Bệ phóng cho tài năng Toán học trẻ

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 16: Bệ phóng cho tài năng Toán học trẻ

Hà Nội vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia

Hà Nội vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia

Hà Nội: Nhắc nhở các trường bố trí học sinh học tại tầng cao vượt quá quy định

Hà Nội: Nhắc nhở các trường bố trí học sinh học tại tầng cao vượt quá quy định

Yêu cầu các trường không để học sinh học trên tầng quá cao

Yêu cầu các trường không để học sinh học trên tầng quá cao

Hà Nội yêu cầu các trường chấn chỉnh cơ sở vật chất trước tuyển sinh lớp 10 2019

Hà Nội yêu cầu các trường chấn chỉnh cơ sở vật chất trước tuyển sinh lớp 10 2019

Trường THCS Nguyễn Du đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Trường THCS Nguyễn Du đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Xét xử vụ án đánh bạc quy mô lớn tại Cố đô Huế

Xét xử vụ án đánh bạc quy mô lớn tại Cố đô Huế

Xét xử 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ ở TT- Huế

Xét xử 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ ở TT- Huế

Đường dây đánh bạc qua mạng lãnh án

Đường dây đánh bạc qua mạng lãnh án

Hà Nội dự kiến công bố môn thi thứ tư lớp 10 vào ngày 15/3

Hà Nội dự kiến công bố môn thi thứ tư lớp 10 vào ngày 15/3

Sở Giáo dục Hà Nội có quan liêu, thờ ơ với gánh nặng ngân sách?

Sở Giáo dục Hà Nội có quan liêu, thờ ơ với gánh nặng ngân sách?

Hà Nội tổ chức thi khảo sát lớp 12 chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia

Hà Nội tổ chức thi khảo sát lớp 12 chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia

Năm học 2019-2020: Hà Nội lập 3 đoàn kiểm tra tuyển sinh lớp 10

Năm học 2019-2020: Hà Nội lập 3 đoàn kiểm tra tuyển sinh lớp 10

Hà Nội: Lập 3 đoàn kiểm tra tuyển sinh lớp 10

Hà Nội: Lập 3 đoàn kiểm tra tuyển sinh lớp 10

Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020

Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020

Đề xuất chính sách cụ thể về tài chính cho GD

Đề xuất chính sách cụ thể về tài chính cho GD

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên dương HS đạt thành tích cao các kỳ thi quốc tế 2018

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên dương HS đạt thành tích cao các kỳ thi quốc tế 2018

Sơ kết học kỳ I cấp THPT: Hà Nội đạt được nhiều kết quả toàn diện

Sơ kết học kỳ I cấp THPT: Hà Nội đạt được nhiều kết quả toàn diện

Hà Nội đặc biệt quan tâm đến vệ sinh trường học

Hà Nội đặc biệt quan tâm đến vệ sinh trường học

Hà Nội xóa bỏ tình trạng trường tư sạch hơn trường công

Hà Nội xóa bỏ tình trạng trường tư sạch hơn trường công

Lưu giữ hồi ức Hà Nội

Lưu giữ hồi ức Hà Nội

Ngành giáo dục Thủ đô: Bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện

Ngành giáo dục Thủ đô: Bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện

Hà Nội: Sáng tạo để đổi mới là trách nhiệm của mỗi nhà giáo

Hà Nội: Sáng tạo để đổi mới là trách nhiệm của mỗi nhà giáo

Tư vấn du học: Cẩn trọng để tránh mất tiền oan

Tư vấn du học: Cẩn trọng để tránh mất tiền oan

Tư vấn du học: Cẩn trọng để tránh mất tiền oan

Tư vấn du học: Cẩn trọng để tránh mất tiền oan

Lừa đảo du học - Bài 2: Điệp khúc 'kêu khó' của cơ quan quản lý

Lừa đảo du học - Bài 2: Điệp khúc 'kêu khó' của cơ quan quản lý

Tăng cường hợp tác giáo dục phổ thông với Australia

Tăng cường hợp tác giáo dục phổ thông với Australia

Tăng cường hợp tác giáo dục phổ thông với Australia

Tăng cường hợp tác giáo dục phổ thông với Australia

Lừa đảo du học: Lời hứa hẹn của các trung tâm tư vấn

Lừa đảo du học: Lời hứa hẹn của các trung tâm tư vấn

Học sinh Hà Nội hào hứng với cuộc thi 'Khoa học tạo ra sự đổi mới'

Học sinh Hà Nội hào hứng với cuộc thi 'Khoa học tạo ra sự đổi mới'