Nha Trang: Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho hơn 150 cán bộ đoàn, hội

Ngày 23-5, Thành đoàn Nha Trang phối hợp cùng Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn - hội cơ sở.

Các đại biểu, cán bộ đoàn, hội tham gia khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu, cán bộ đoàn, hội tham gia khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, hơn 150 học viên là cán bộ đoàn, hội cơ sở trên địa bàn thành phố được học tập các nội dung gồm: Hệ thống chính trị ở Việt Nam; nâng cao nhận thức về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phòng chống các hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng; một số quy định của Luật An ninh mạng đối với cá nhân khi sử dụng mạng xã hội; nhận diện chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới; tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biển, đảo, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông; kỹ năng, nội dung, phương pháp tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy trong thanh thiếu niên; phương pháp xử lý, hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ trẻ em và gia đình trẻ em là nạn nhân của các vấn đề liên quan đến trẻ em...

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 25-5, nhằm bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội của thành phố; qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động công tác thanh thiếu nhi của thành phố.

HOÀNG AN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/nha-trang-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-nghiep-vu-cong-tac-cho-hon-150-can-bo-doan-hoi-15d3397/