Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức cho hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ luôn được Hội Nhà báo Phú Yên tích cực triển khai.

Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) mở các lớp tập huấn giúp người làm báo ở địa phương được mở mang kiến thức, “hâm nóng” lại kỹ năng và có cái nhìn mới hơn để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bìa phải) và nhà báo Phạm Đoàn Anh Kiệt, Phó Chủ tịch điều hành Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa, cảm ơn các giảng viên tham gia hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Kỹ năng viết về xây dựng Đảng giúp người làm báo có nhiều “vốn liếng” hơn trong tác nghiệp

Nhà báo Bắc Văn, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân hướng dẫn kỹ năng viết về xây dựng Đảng cho những người làm báo ở Phú Yên

Học viên xử lý một tình huống giả định trong tác nghiệp do giảng viên đưa ra

Thực hành sản xuất sản phẩm truyền hình trên các nền tảng số

Hội ý chuẩn bị sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Giảng viên giúp học viên rút kinh nghiệm từ những bài thực hành tác phẩm báo chí đa phương tiện

Phó Chủ tịch điều hành Hội Nhà báo Phú Yên Phạm Đoàn Anh Kiệt trao giấy chứng nhận cho học viên sau khi kết thúc khóa học

MINH CHÂU (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/317499/tich-cuc-boi-duong-nghiep-vu-bao-chi-cho-hoi-vien.html