Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch: 'Báu vật sống' của phường Xoan đất Tổ

Gắn bó với hát Xoan từ năm lên 6 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là một trong những người có công lớn nhất đưa loại hình nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa phi vật thể.

Gắn bó với hát Xoan từ năm lên 6 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch nối tiếp truyền thống cha ông, là một trong những người có công lớn nhất đưa loại hình nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Bà tâm niệm, ngày nào còn sống trên đời là ngày đó sẽ cống hiến hết mình cho hát Xoan.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nghe-nhan-nhan-dan-nguyen-thi-lich-bau-vat-song-cua-phuong-xoan-dat-to-post954625.vnp