Hà Tĩnh vinh danh 56 tác phẩm báo chí xuất sắc

56 tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí Trần Phú và cuộc thi Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đã được vinh danh.

Kiều Minh – Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ha-tinh-vinh-danh-56-tac-pham-bao-chi-xuat-sac-post268554.html