Ngành nội vụ cần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực quản lý

Chiều 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2022, toàn ngành nội vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao. Đã chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 văn bản, đề án; trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 2 luật và 4 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 6 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định và 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 quyết định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư, 9 văn bản hợp nhất; kịp thời đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ở cấp bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Các tỉnh có kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tốt nhất là: Ninh Thuận, Bình Phước, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Sơn La, Quảng Nam, Long An.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Ngành nội vụ cũng nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành. Đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ở các bộ, ngành, địa phương là hơn 79 nghìn người...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành nội vụ đã đạt được trong năm 2022. Trong năm 2023, Bộ Nội vụ cần tích cực thực hiện theo phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" nhằm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ. Trong đó, tiếp tục tham mưu tổ chức bộ máy, con người linh hoạt trong từng hoàn cảnh, thích ứng linh hoạt, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tham mưu xây dựng thể chế quản lý nhà nước của ngành đảm bảo không cản trở, phục vụ cho sự phát triển đất nước và phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung là cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, trong đó người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tinh giản bộ máy gắn chặt với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức.

Các đồng chí chủ trì hội nghị ở điểm cầu chính.

Ngành nội vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. Tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết 76 của Chính phủ. Quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương.. Tích cực góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dịp này, Bộ Nội vụ chính thức đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động. Hệ thống quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước. Đây là một trong những cơ sở dữ liệu được đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, trung thực về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước phục vụ công tác quản lý biên chế và công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202212/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-nganh-noi-vu-can-tao-chuyen-bien-tich-cuc-tren-cac-linh-vuc-quan-ly-3151520/