Lập tổ công tác gỡ vướng giải phóng mặt bằng tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác, tăng cường nhân sự để phối phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư H. Hòa Vang xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại dự án đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác, tăng cường nhân sự để phối phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư H. Hòa Vang xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại dự án đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Tổ công tác gồm 20 người, do ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ Chủ tịch UBND, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư H. Hòa Vang xem xét quyết định theo thẩm quyền nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Trong đó, có 9 người làm nhiệm vụ phối hợp Ban Giải phóng mặt bằng H. Hòa Vang thực hiện kiểm đếm tại hiện trường và hoàn thiện 194 hồ sơ, 100 hồ sơ chưa kiểm định tại các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Nhơn.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Tổ công tác yêu cầu "Hồ sơ sau khi UBND các xã hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đến đâu phải được chuyển đến bộ phận xét pháp lý trong ngày, không chờ dồn số lượng". Nhóm công tác xét tính pháp lý gồm 8 người, có nhiệm vụ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng H. Hòa Vang chia thành các tổ xét đối với 108 hồ sơ hiện đang ở tổ pháp lý, 294 hồ sơ đang ở tổ kiểm định. Sau khi hoàn thành việc xét pháp lý đến đâu phải được chuyển đến bộ phận áp giá trong ngày. Nhóm làm công tác áp giá do các thành viên Tổ công tác tại H. Hòa Vang phụ trách để thực hiện việc áp giá đối với 402 hồ sơ, hoàn thành việc áp giá đến đâu xử lý dứt điểm đến đó. Nhóm tham gia công tác điều hành dự án gồm 2 người có nhiệm vụ phối hợp Văn phòng UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng H. Hòa Vang và Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận áp giá để tham mưu lãnh đạo UBND kiêm lãnh đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp dân để vận động, đối thoại và xử lý các bước tiếp theo. "Từ ngày 8-5 đến ngày 20-5 là cao điểm đầu tiên, các thành viên của Tổ công tác làm việc cả ngày nghỉ để hoàn thành dứt điểm 194 hồ sơ. Sau đó tiếp tục triển khai đối với các nhiệm vụ, hồ sơ còn lại để Chủ tịch UBND H. Hòa Vang có quyết định tùy theo tình hình thực tế", ông Võ Nguyên Chương cho biết.

Thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đoạn giao đường Hoàng Văn Thái.

Thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đoạn giao đường Hoàng Văn Thái.

Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan cần giải phóng mặt bằng 11,5 km qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn (H. Hòa Vang), phải xử lý 1.166 hồ sơ, giải phóng mặt bằng 20km đường gom 2 bên tuyến với 710 hồ sơ, hơn 2.900 ngôi mộ. Theo lãnh đạo UBND H. Hòa Vang, khó khăn hiện nay là chưa có đất tái định cư cho người dân. Thành phố có chủ trương cho bố trí tái định cư tại các khu vực lân cận nhưng các hộ dân ở xã Hòa Sơn đa phần là người công giáo, có nguyện vọng bố trí tái định cư tại khu vực Hòa Sơn để thuận lợi trong việc sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo.

Mới đây, tại buổi kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện hồ sơ xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành và UBND H. Hòa Vang phải phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31-5 đồng thời lưu ý các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thực hiện theo phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Đông A

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lap-to-cong-tac-go-vuong-giai-phong-mat-bang-tai-du-an-cao-toc-hoa-lien-tuy-loan-post295397.html