Khu 'đất vàng' sắp thu hồi phục vụ dự án tu bổ quanh hồ Thiền Quang

Để thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa, 39 hộ gia đình từ số nhà 29 - 35 Trần Bình Trọng nằm trong phạm vi thu hồi đất.

Hồng Minh - Thành Luân - Thanh Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khu-dat-vang-sap-thu-hoi-phuc-vu-du-an-tu-bo-quanh-ho-thien-quang.html