Công ty Nam Đô ''lý giải'' về việc doanh thu 'nhảy múa' theo từng gói thầu

Sau khi báo Nhà báo và Công luận thông tin việc doanh thu 'nhảy múa' theo từng gói thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô đã có văn bản phản hồi thông tin báo chí.

Theo văn bản phản hồi của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô (gọi tắt Công ty Nam Đô), doanh thu bình quân của 3 năm tài chính gần nhất 2020, 2021, 2022 được kê khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia không có sự đồng nhất về số liệu giữa các gói thầu khi tham gia dự thầu là do có những quy định khác nhau về cách tính doanh thu của nhà thầu tham dự các gói thầu xây lắp.

 Công ty Nam Đô thi công dự án tại Trường Cao đẳng y tế Thái Bình.

Công ty Nam Đô thi công dự án tại Trường Cao đẳng y tế Thái Bình.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 trở về trước, doanh thu của nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu là doanh thu từ hoạt động xây lắp, sau thời điểm tháng 01/8/2022 thì doanh thu của nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu là doanh thu từ hoạt động xây lắp và doanh thu khác (doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu từ việc thanh lý tài sản, doanh thu khác...)

Từ tháng 8 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận hành hệ thống đấu thầu mới (http://muasamcong.mpi.gov.vn/). Theo webform, doanh thu của năm 2021, 2022 được hệ thống mạng đấu thầu tự động cập nhật từ hệ thống NRBS - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Cách tính doanh thu của nhà thầu khi tham dự thầu như sau: Doanh thu kê khai = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác.

Tuy nhiên, trên hệ thống NRBS của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh không có dữ liệu của năm 2020, vì vậy nhà thầu phải nhập bằng tay cho số liệu doanh thu của năm 2020. Theo công thức trên thì doanh thu năm 2020 là: 183.787.928.301 đồng + 481.884.456 đồng + 301.728 đồng = 184.270.114.485 đồng.

Khi tham dự gói thầu Trường Cao đẳng y tế Thái Bình (tháng 7/2023), Công ty Nam Đô kê khai doanh thu năm 2020 theo quy định cũ là 183.787.928.301 đồng (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác), do vậy giá trị doanh thu bình quân 3 năm 2020, 2021, 2022 là (183.787.928.301 đồng + 256.688.607.219 đồng + 216.206.067.364 đồng)/ 3 = 218.894.200.961 đồng.

Khi tham dự thầu gói thầu Nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng (tháng 12/2023) thì doanh thu năm 2020 được tính toán đúng theo công thức của Webform, giá trị doanh thu bình quân 3 năm 2020, 2021, 2022 là (184.270.114.485 đồng + 256.688.607.219 đồng + 216.206.067.364 đồng)/ 3 = 219.054.929.689 đồng.

Như vậy, giá trị doanh thu bình quân 3 năm kê khai tại gói thầu Trường Cao đẳng y tế Thái Bình đang ít hơn so với công thức của Webform là 160.728.728 đồng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu doanh thu của hồ sơ mời thầu (107.801.303.000 đồng). Nếu tính đúng theo công thức của Webform thì càng tăng thêm tính thỏa mãn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Về nghĩa vụ thuế, Công ty Nam Đô cho biết toàn bộ số liệu trích xuất tự động hoặc do nhà thầu "tự kê khai"' đều được lấy từ hệ thống của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính. Theo đó, các số liệu này đã được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Lí giải về việc trùng lặp nhân sự, Công ty Nam Đô cho biết, gói thầu Trường Cao đẳng y tế Thái Bình có thời gian khởi công từ tháng 8/2023, kết thúc tháng 3/2024. Tại thời điểm tham dự gói thầu Nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng (cuối tháng 12/2023), Công ty Nam Đô đã nghiên cứu phạm vi công việc của gói thầu, khảo sát điều kiện thi công tại hiện trường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số phạm vi công việc được triển khai trên phạm vi mặt bằng của khối nhà cũ dự kiến phá dỡ. Để bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu thì Bệnh viện đa khoa Đông Hưng phải di dời nơi làm việc sang tòa nhà mới được xây dựng.

Tuy nhiên, trước tháng 3/2024 thì Bệnh viện đa khoa Đông Hưng chưa thể bàn giao phạm vi mặt bằng nói trên cho nhà thầu. Vì vậy, nhà thầu đề xuất nhân sự chủ chốt cho gói thầu này là ông Vũ Văn Cường là cán bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại Gói thầu Trường Cao đẳng y tế Thái Bình trước khi gói thầu này được triển khai các công việc chính.

Ngoài ra, trong danh sách Ban chỉ huy công trường của gói thầu Nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng còn có các cán bộ kỹ thuật khác có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực để triển khai thi công. Đến thời điểm hiện tại, cả hai gói thầu đều thi công đảm bảo tiến độ.

NB&CL

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-ty-nam-do-ly-giai-ve-viec-doanh-thu-nhay-mua-theo-tung-goi-thau-post299636.html