Khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chấp thuận phương án giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt theo hình thức đối tác công tư - PPP.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khoi-phuc-tuyen-duong-sat-rang-cua-thap-cham-da-lat-45705.htm