Hội nghị đánh giá mô hình phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin

Ngày 13/6, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ xanh Thành Châu (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả mô hình trình diễn phân bón vi sinh đa chức năng Thành Châu (Azotobacterin) vụ xuân năm 2024.

Mô hình được triển khai tại xã Mường Thải 1 ha, trên giống VRN20 và xã Quang Huy 0,1 ha trên giống J02, với tổng lượng bón cho 1.000 m2 là 80kg, chia làm 3 đợt: Bón lót, bón thúc lần 1 và bón thúc lần 2. Qua khảo nghiệm, đánh giá cho thấy, sử dụng phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin trên giống lúa J02 và VNR20 giúp cây có khả năng chống đổ tốt, ít bị sâu bệnh hại, có sức kháng sâu bệnh cao, giảm việc dùng thuốc bảo vệ thực vật so với các giống khác cùng trà.

Hội nghị mô hình trình diễn phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin

Hội nghị mô hình trình diễn phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin

Đồng thời, góp phần thúc đẩy khả năng đẻ nhánh của cây lúa; giúp cứng cây nên chống đổ tốt; thời gian đẻ nhánh, trỗ bông và chín tập trung; năng suất tăng từ 15 - 25% so với diện tích đại trà. Đối với giống lúa VRN20 năng suất thực thu tại mô hình đạt trên 8 - 8,2 tấn/ha; giống J02 đạt 7,4 - 7,6 tấn/ha.

Ngoài ra, phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin còn giúp cải tạo đất, làm cho đất tơi xốp, màu mỡ; phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế việc nông dân đốt rơm rạ sau thu hoạch, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Tại Hội nghị, các đại biểu và các hộ tham gia mô hình, các đơn vị thực hiện đều cho rằng: Phân vi sinh đa chức năng Azotobacterin có tác dụng tốt đối với cây lúa về sinh trưởng phát triển cũng như tăng năng suất. Do vậy, cần phổ biến cho nông dân áp dụng vào thực tiễn, nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin

Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn phân bón vi sinh đa chức năng Azotobacterin

Minh Công (Trung tâm TT-VH Phù Yên)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/phu-yen/hoi-nghi-danh-gia-mo-hinh-phan-bon-vi-sinh-da-chuc-nang-azotobacterin-Aj5U7F8Ig.html