Can Lộc tập trung ruộng đất, phá bờ vùng bờ thửa gần 800 ha

Can Lộc tập trung ruộng đất, phá bờ vùng bờ thửa gần 800 ha

Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thực hiện tập trung ruộng đất, phá bờ vùng bờ thửa trên...
Hào hứng giống lúa cao sản VNR20

Hào hứng giống lúa cao sản VNR20

Lúa VNR20 đẹp rực rỡ tại Bắc Ninh

Lúa VNR20 đẹp rực rỡ tại Bắc Ninh

Xác định nhiều giống lúa triển vọng

Xác định nhiều giống lúa triển vọng

Giống lúa Dự hương 8 và VNR20 năng suất hơn 65 tạ/ha

Giống lúa Dự hương 8 và VNR20 năng suất hơn 65 tạ/ha

Trồng VNR20, Dự Hương 8: 2 giống lúa năng suất khủng 'vững chân' trên cánh đồng Mường Thanh

Trồng VNR20, Dự Hương 8: 2 giống lúa năng suất khủng 'vững chân' trên cánh đồng Mường Thanh

Khảo nghiệm giống lúa mới - ''đãi cát tìm vàng''

Khảo nghiệm giống lúa mới - ''đãi cát tìm vàng''

Giống lúa VNR20 và VNR88 làm nức lòng nông dân Quảng Ngãi

Giống lúa VNR20 và VNR88 làm nức lòng nông dân Quảng Ngãi

Những giống lúa nổi bật của Vinaseed vụ hè thu

Những giống lúa nổi bật của Vinaseed vụ hè thu

Tuyên Quang: Giống lúa VNR20 cho thu lãi hơn 950.000 đồng/sào

Tuyên Quang: Giống lúa VNR20 cho thu lãi hơn 950.000 đồng/sào

Hưng Nguyên sản xuất thành công nhiều giống lúa chất lượng cao

Hưng Nguyên sản xuất thành công nhiều giống lúa chất lượng cao

Những giống lúa triển vọng của Vinaseed tại Quảng Nam

Những giống lúa triển vọng của Vinaseed tại Quảng Nam

Lúa VNR10 và VNR20 tiếp tục khẳng định ưu thế ở Quảng Ngãi

Lúa VNR10 và VNR20 tiếp tục khẳng định ưu thế ở Quảng Ngãi

Những giống lúa năng suất khủng 'vững chân' trên đất Bình Định

Những giống lúa năng suất khủng 'vững chân' trên đất Bình Định

Chương Mỹ cơ bản cấy xong lúa Xuân

Chương Mỹ cơ bản cấy xong lúa Xuân

Giống lúa thuần VNR20 tỏa sáng ở xứ Tuyên

Giống lúa thuần VNR20 tỏa sáng ở xứ Tuyên

Lúa VNR20 thích ứng cực tốt ở Quảng Nam

Lúa VNR20 thích ứng cực tốt ở Quảng Nam

2 giống lúa thuần thế hệ mới

2 giống lúa thuần thế hệ mới