Đề xuất trả lương hưu mới ngay từ ngày 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa có đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để đơn vị này có cơ sở chi trả lương hưu, trợ cấp mới ngay từ 1/7, tránh phản ứng của người hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng.

Đây là nội dung trong văn bản góp ý của BHXH Việt Nam về dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ 1/7 mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo.

Theo BHXH, hiện thông tin về chủ trương điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đã được thông tin rộng rãi tới người dân.

Để tránh phản ứng của người thụ hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng điều chỉnh như đã từng xảy ra khi thực hiện Nghị định 24/2023,BHXH Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn nội dung này.

Được biết, phía cơ quan soạn thảo đang tính toán rút gọn quy trình để nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7.

BHXH Việt Nam đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để người dân hưởng lương hưu theo chế độ mới ngay trong kỳ tháng 7.

BHXH Việt Nam đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để người dân hưởng lương hưu theo chế độ mới ngay trong kỳ tháng 7.

Theo định kỳ, ngày 25 hằng tháng, cơ quan BHXH hoàn thành danh sách người lĩnh lương hưu tháng sau. Lịch chi trả lương hưu hàng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 kéo dài đến ngày 25. Tuy nhiên, trong tháng này đang phải lùi lại vài ngày để chờ văn bản chính thức.

Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1/7, lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ điều chỉnh tăng 15% căn cứ trên mức hưởng tháng 6. Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, sau khi áp dụng quy định mới, dự kiến sẽ có khoảng 3,3 triệu người thụ hưởng lương hưu mới. Tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng, Quỹ BHXH đảm bảo hơn 12.567 tỷ đồng.

Dương Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/de-xuat-tra-luong-huu-moi-ngay-tu-ngay-17-post1649110.tpo