Đáp án môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa được Bộ GD-ĐT công bố.

Đáp án cụ thể đối với từng mã đề như sau:

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dap-an-mon-giao-duc-cong-dan-chinh-thuc-thi-tot-nghiep-thpt-2022-bo-gd-dt-2040299.html