Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Quan Hóa giai đoạn 2019-2024

Sáng 27/5, huyện Quan Hóa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Quan Hóa được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. LLVT huyện luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập như: diễn tập phòng chống dịch COVID-19 năm 2020, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 và 16 cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã, thị trấn; 2 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông đã khơi dậy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện hàng năm đều sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; quân số tham gia huấn luyện của cơ quan, đơn vị luôn đạt 98% trở lên; kết quả huấn luyện 100% đơn vị đạt khá, giỏi.

Cùng với công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 360 đồng chí cán bộ đối tượng 3, đối tượng 4. Trong 5 năm qua, huyện đã tuyển chọn và bàn giao 354 công dân nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu.

Ghi nhận những kết quả và thành tích của LLVT huyện Quan Hóa, 5 năm qua, có 27 tập thể và 75 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Bí thư Huyện ủy Hà Thị Hương trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể.

Bí thư Huyện ủy Hà Thị Hương trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể.

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”, Đại hội xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội đi vào chiều sâu, rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào Thi đua quyết thắng ngày càng phát triển.

Các cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Các cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Đỗ Lưu (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-llvt-huyen-quan-hoa-giai-doan-2019-2024-215213.htm