Đà Nẵng tăng cường quản lý thuế đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô

Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký, cấp đổi biển số xe màu vàng theo quy định.

Ngày 26/2, ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, vừa có yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế đối với các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô.

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đề nghị các Hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô và các Hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động vận tải tại cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

Ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

Khi ngưng hoạt động kinh doanh vận tải, các hợp tác xã, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho Sở Giao thông vận tải, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế theo dõi, giám sát việc kê khai thuế.

Khi tăng, giảm số lượng xe kinh doanh vận tải, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải, cơ quan quản lý thuế trực tiếp để quản lý hoạt động vận tải, quản lý thuế phù hợp với số lượng phương tiện thực tế kinh doanh.

Hộ gia đình, cá nhân mua xe ô tô của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh vận tải phải làm thủ tục sang tên trước bạ, đăng ký quyền sở hữu chính chủ và đăng ký kinh doanh vận tải trước khi hoạt động.

Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký, cấp đổi biển số xe màu vàng theo quy định.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đề nghị các Hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thường xuyên tra cứu, phản hồi thông tin về hộ kinh doanh (địa điểm, ngành nghề, doanh thu, thuế phải nộp…) trên chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh”, giúp cơ quan Thuế kịp thời hiệu chỉnh và xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao.

Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký, cấp đổi biển số xe màu vàng theo quy định.

Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái được yêu cầu hàng tháng, công bố danh sách phương tiện (biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), loại phù hiệu, biển hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu, biển hiệu) và đơn vị kinh doanh vận tải (tên đơn vị, loại hình kinh doanh đã được cấp, thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu; danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, gửi đến Cục thuế thành phố và trên Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-tang-cuong-quan-ly-thue-don-vi-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to-a651396.html